Znani i sławni mieszkańcy

Miasto to nie tylko zabytki, sklepy, bloki, domy, miasto tworzą głównie ludzie. Wielu z nich jest „zwyczajnych” tak jak Ty i Ja, jednak są i tacy którzy osiągnęli coś więcej i wpisali się w historię tego miasta. Stali się sławni czy to za sprawą niezwykłych talentów, czy też działań na rzecz innych. Jednak należy pamiętać, że każdy z Nas jest równie ważny, każdy z Nas coś wnosi do tego miasta.

Augusta Wiewióra

Augusta Wiewióra - urodzona 22 kwietnia 1900 r., w Bredynkach nauczycielka, działaczka oświatowo-społeczna. Odznaczona była między innymi Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP.

Augustyn Zaraza

Augustyn Zaraza - urodził się w Bredynkach 28 lipca 1879 r., był jednym z pierwszych polskich pallotynów. Studiował teologię w Rzymie i tam w 1905 r., przyjął święcenia kapłańskie. Był misjonarzem w Urugwaju i Brazylii. Zmarł w Szczawnie 27 grudnia 1956 r.

Biskup Henryk Sorbom

Biskup Henryk Sorbom - urodził się 1340 r. zmarł 12 stycznia 1401 r. Urodził się i mieszkał w Elblągu. Studiował na Uniwersytecie w Pradze. Był sekretarzem cesarza Karola IV. 5 września 1373 r., został mianowany biskupem warmińskim. Jego zasługą jest m.in. lokacja dwóch ostatnich miast dóbr biskupich: Bisztynka w 1385 r., i Biskupca w 1395 r. Otrzymał dla siebie i swoich następców tytuł księcia Cesarstwa Rzymskiego.

Bogumił Labusz

Bogumił Labusz – urodzony 24 sierpnia 1860 r., w Rumach, zm. 13 marca 1919 r. Działacz polski na Mazurach. Jeden z założycieli Mazurskiej Partii Ludowej (od 1907 r., był jej prezesem) oraz czasopism „Gazeta Ludowa" i „Mazur". W 1910 r., założył Bank Ludowy w Szczytnie i wszedł do jego zarządu. Tworzył kółka rolnicze, zajmował się także Biblioteką Towarzystw Ludowych, a w jego domu mieścił się skład wydawniczy serii „Czytelnia Mazurska Lewandowskiego". W 1914 r., został na krótko uwięziony przez władze pruskie. Od 1918 r. reprezentował Mazury w Naczelnej Radzie Ludowej i Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Zmarł rok później w trakcie podróży ze szpitala w Królewcu do domu; został pochowany w Hozębarku, przemianowanym w 1948 r. na jego cześć na Labuszewo. Miał pięcioro dzieci, z których szczególną aktywnością w działalności społecznej wyróżnili się syn Bogumił i córka Emilia. Jego prawnuczką jest Urszula Pasławska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Franciszek Lieder

Franciszek Lieder - urodzony 1781 r., w Biesowie. Był nauczycielem, autorem polskich podręczników szkolnych. Zmarł w 1867 r. W 1986 r., został wydany jego pamiętnik "Warmia moich młodych lat".

Gustaw Leyding (junior)

Gustaw Leyding (junior) pseudonim Lucjan Mielecki, syn Gustawa Leydinga seniora. Urodził się 8 sierpnia 1899 r. w Labuszewie. Dziennikarz, działacz narodowy, współzałożyciel Zjednoczenia Mazurskiego, redaktor „Mazurskiego Przyjaciela Ludu" i "Mazura". Zdeklarowany zwolennik przyłączenia Mazur do Polski. Zmarł w 1974 r., w Szczytnie.

Gustaw Leyding (senior)

Gustaw Leyding (senior) –urodzony 3 marca 1865 r., w Botowie, współzałożyciel Mazurskiej Partii Ludowej. Był właścicielem gospodarstwa w Labuszewie. Współzałożyciel Banku Ludowego w Szczytnie w 1910 r., oraz pierwszego na Mazurach kółka rolniczego w Labuszewie. Zwolennik przyłączenia Mazur do Polski. We wrześniu 1939 r., został aresztowany przez władze hitlerowskie i osadzony początkowo w więzieniu w Królewcu następnie w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch. Zmarł 19 września 1948 r. w Labuszewie.

Ignacy Pietraszewski

Ignacy Pietraszewski - urodzony 31 grudnia 1796 r., w Biskupcu w rodzinie mieszczańskiej, zmarł w Berlinie 16 listopada 1869 r. Był jednym ze znakomitszych przedstawicieli polskiej orientalistyki i numizmatyk. Studiował na wydziale literackim Uniwersytetu Wileńskiego. Następnie wyjechał do Petersburga gdzie został stypendystą w instytucie języków wschodnich. Piastował szereg stanowisk dyplomatycznych tj. dragomana (tłumacza) w konsulatach Jaffie i Aleksandrii, sekretarza w konsulacie w Salonikach a następnie konsula w Jaffie. W 1842 r., otrzymał profesurę na Uniwersytecie Petersburskim, gdzie wykładał język turecki. W 1843 r., na skutek choroby zrzekł się stanowiska i przeprowadził się do Berlina. W 1844 r., został mianowany doktorem filozofii na Uniwersytecie Berlińskim, a w 1845 r., został profesorem orientalistyki Uniwersytetu w Berlinie. W czasie pobytu w 1860 r., w Persji otrzymał od tamtejszego szacha ofertę objęcia posady na jego dworze. Nie przyjął jej a po powrocie do Berlina wydał kilka pism.

Jan Fryderyk Anders

Jan Fryderyk Anders -urodzony w 1808 r., zm. w 1876 r. Ksiądz ewangelicki, autor podręczników do nauki języka polskiego, przeciwnik akcji germanizacyjnej na Mazurach. Był proboszczem w Jedwabnie, Biskupcu, Węgorzewie i Rynie. W 1863 r., opracował „Elementarz dla dzieci w polskich szkołach" i przetłumaczył na język polski „Trzydzieści jeden rozmyślań nabożnych". K.H. Boguckiego w 1867 r.

Jan Liszewski

Jan Liszewski - urodził się 10 listopada 1852 r., w Klebarku Wielkim. Był redaktorem, nauczycielem, poetą ludowym folklorystą. W połowie kwietnia 1880 r., został nauczycielem w szkole w Bredynkach, następnie nauczał w Raszągu. Utworzył tam biblioteczki Towarzystw Czytelni Ludowej rozprowadzające także polskie pisma. Był współzałożycielem i redaktorem „Gazety Olsztyńskiej". Zmarł 23 lipca 1894 r., w Olsztynie.

Jan Lubomirski

Jan Lubomirski - urodził się w Stanclewie 22 listopada 1905 r. Był nauczycielem śpiewu i muzyki, działaczem oświatowym, folklorystom. Uczęszczał w Poznaniu na kursy dla organistów, na których zajęcia prowadził m.in. Feliks Nowowiejski twórca "Roty". Na początku wojny został aresztowany przez Niemców. Był więźniem obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Zmarł 30 czerwca 1997 r., w Olsztynie.

Józef Weinert

Józef Weinert - urodził się 13 lutego 1861 r., w Stanclewie. Był rolnikiem, rzeźbiarzem ludowym, działaczem narodowy ze Stanclewa. W swej twórczości inspirował się stylem neogotyckim, tak bardzo popularnym na początku XX w. na Warmii i Mazurach. Wykonywał krzyże, przydrożne kapliczki, cmentarne rzeźby, figury świętych. Jego dziełem jest miedzy innymi tabernakulum w kościele w Stanclewie. Część z jego prac znajduje się w Muzeum Warmii i Mazur. Zmarł 11 grudnia 1937 r.

ks. Józef Szotowski

ks. Józef Szotowski - urodził się 15 września 1842 r. w Biskupcu. Ukończył seminarium duchowne w Pelpinie i tam w 1867 r., przyjął święcenia kapłańskie. Swą działalność społeczno-narodową prowadził na Pomorzu. Współpracował z „Gazetą Olsztyńską”. Głównie wspierał polskie komitety wyborcze na Warmii. Zmarł 27 sierpnia 1911 r. w Chmielnie.

ks. Ulryk Schikowski

ks. Ulryk Schikowski - uodzony w Biskupcu, zastrzelony 27 stycznia 1945 r., w Chruścielu przez żołnierza radzieckiego. Jako męczennik objęty został procesem beatyfikacyjnym.

ks. Wojciech Mondry

ks. Wojciech Mondry -urodzony 3 grudnia 1887 r., w Botowie. Redaktor i działacz plebiscytowy. W 1911 r., przyjął święcenia kapłańskie w Braniewie. Był wikarym w Biskupcu. W 1919 r., utworzył Polską Radę Ludową. Założył tygodnik „Niedziela" i był jego redaktorem w latach 1926-1937. Zmarł 20 grudnia 1969 r., w Częstochowie.

Marcin Kromer

Marcin Kromer - urodzony 11 listopada 1512 r., w Bieczu. Był wybitną postacią doby renesansu, humanistą, historykiem i pisarzem, teoretykiem muzyki, dyplomatą. Konsekrował kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Biskupcu oraz kościół w Biesowie. od 1579 r., biskup warmiński, jeden z przywódców polskiej kontrreformacji, pisał po polsku i po łacinie. Zmarł w 1589 r., w Lidzbarku Warmińskim.

Małgorzata Wiewiorra

Małgorzata Wiewiorra - urodzona w Stanclewie, zbiorowo zgwałcona i śmiertelnie raniona kulami przez radzieckich żołnierzy w marcu 1945 r. Jako męczennica czystości objęta została procesem beatyfikacyjnym.

Sylwester Antoni Sznarbach

Sylwester Antoni Sznarbach - urodził się w 1854 r., w Sząbruku, zm. 10 sierpnia 1924 r. w Rzecku. Malarz, publicysta, poeta i działacz warmiński. Był podopiecznym poety i działacza warmińskiego Andrzeja Samulowskiego. W latach 1878-1880 uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie następnie do Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wystawiał swoje prace w Monachium i Krakowie. W Berlinie pisał do Gazety Olsztyńskiej podpisując się Stary Warmiak. W 1914 r., zamieszkał u swojej siostry w Rzecku. Tworzył także wiersze np. „Do Warmiaków", „Skowronek". Był także autorem wielu obrazów m. in.: „Turczynka", „Dziewczyna z koszem" „Trudne ćwiczenie". Używał kilku pseudonimów, np. Stary Warmiak, Sznarbach z Warmii. Po zakończeniu wojny zaangażował się w plebiscyt walcząc o przyłączenie Warmii i Mazur do Polski. Zmarł 10 sierpnia 1924 r. w Rzecku i pochowany został na cmentarzu w Biskupcu. Jego grób zachował się do dnia dzisiejszego. Był uczniem Jana Matejki.

Tadeusz Żuralski

Tadeusz Żuralski - urodzony 14 września 1894 r., zm. 1940 r. Był lekarzem ginekologiem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Został zamordowany w Katyniu.